2014-04-13 Polish 1. league in Daugavpils round 1

Lokomotiv Daugavpils45
NoRider12345678Ht
9Maksim Bogdanov12efx356
10Vyacheslav Girutsky01*--21
11Joonas Kylmaekorpi1*3222510
12Rory Schlein22*1*1157
13Kyastas Podzhuks2*32ef1*58
14Yevgeny Kostygov2*01*33
15Andrej Lebedev33x31510
Motor Lublin45
NoRider12345678Ht
1Cameron Woodward2*113057
2Andrey Kudryashov3032*2510
3Davey Watt32233513
4Dawid Lampart01*-334
5Robert Miskowiak131*32*0610
6Arkadiusz Madejt0030
7Dawid Matura10031