2014-05-04 Polish 1. league in Daugavpils round 3

Lokomotiv Daugavpils52
NoRider12345678Ht
9Kyastas Podzhuks32*2*2x59
10Rory Schlein13331511
11Maksim Bogdanov2*f333511
12Simon Gustafsson312*046
13Joonas Kylmaekorpi330046
14Yevgeny Kostygov1f/--11
15Andrej Lebedev32*12*48
Orzel Lodz37
NoRider12345678Ht
1Antonio Lindbaeck---21134
2Jakub Jamrog22*3122*612
3Mariusz Puszakowski122*01*066
4Denis Gizatullin0f/---10
5Jason Doyle131133612
6Patryk Karczmarz0200153
7Mikolaj Drozdzowski00-20