2014-05-25 Polish 1. league in Daugavpils round 5

Lokomotiv Daugavpils54
NoRider12345678Ht
9Kyastas Podzhuks132*2*ef58
10Rory Schlein3133-410
11Maksim Bogdanov33330512
12Josef Franc010-31
13Joonas Kylmaekorpi3132*3512
14Ivan Plesakov10031
15Andrej Lebedev31t33510
ROW Rybnik36
NoRider12345678Ht
1Michal Szczepaniak22211*2610
2Roman Chromik0---10
3Ilya Chalov2310ef1*67
4Dakota North1*2*11257
5Lewis Bridger20ef2ef54
6Kacper Woryna221*2158
7Kamil Wieczorek0f-20