2014-07-13 Polish 1. league in Rybnik round 10

ROW Rybnik53
NoRider12345678Ht
9Rafal Szombierski12*0-33
10Vaclav Milik2332*1511
11Chris Harris1322159
12Dakota North32*01-46
13Michal Szczepaniak23330511
14Kacper Woryna32*1*33512
15Kamil Wieczorek10031
Lokomotiv Daugavpils37
NoRider12345678Ht
1Maksim Bogdanov311*233613
2Simon Gustafssonef0---20
3Rory Schlein211*1ef267
4Richie Worrallx0--20
5Kyastas Podzhuks312322*613
6Yevgeny Kostygov0-020
7Andrej Lebedev21010064