Riders

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ernest

Koza

Poland

1994-05-25

All results Polish Ekstraliga

2009 2010 2011 2012 2013 2014

DateMeetingNoTeam 12345678 Ht
2014-10-05Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow2*xef32
2014-09-24Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow00-20
2014-09-14Polish Ekstraliga in Leszno (Poland)4Unia Tarnow-0-020
2014-09-06Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)15Unia Tarnow2*2*00t54
2014-08-24Polish Ekstraliga in Gdansk (Poland)2Unia Tarnow1*1x143
2014-08-10Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)7Unia Tarnow00ef30
2014-08-03Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow302*35
2014-06-08Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow02*133
2014-06-01Polish Ekstraliga in Leszno (Poland)7Unia Tarnow00030
2014-05-25Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow2*32*0057
2014-05-11Polish Ekstraliga in Torun (Poland)7Unia Tarnow0mf30
2014-05-04Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow13135
2014-04-21Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)14Unia Tarnow33036
2014-04-11Polish Ekstraliga in Zielona Gora (Poland)7Unia Tarnow00030