Riders

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Piotr

Swiderski

Poland

1983-05-11

All results Polish Ekstraliga Swedish Elitserien

2009 2010 2011 2012 2013 2014

DateMeetingNoTeam 12345678 Ht
2014-10-12Polish Golden Helmet in Rawicz (Poland)9Stal Gorzow1321158
2014-10-05Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)13Stal Gorzow1ef--ef31
2014-09-28Polish Ekstraliga in Leszno (Poland)5Stal Gorzow11*01-43
2014-09-24Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)13Stal Gorzow2*300-45
2014-09-14Polish Ekstraliga in Zielona Gora (Poland)5Stal Gorzow111--33
2014-09-07Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)13Stal Gorzow2*x1*ef356
2014-08-24Polish Ekstraliga in Leszno (Poland)2Stal Gorzow201043
2014-08-14Polish Individual Championships in Zielona Gora (Poland)11Stal Gorzow2301056
2014-08-10Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)10Stal Gorzow1*ef1*042
2014-08-03Polish Ekstraliga in Gdansk (Poland)2Stal Gorzow332*2*3513
2014-07-28Polish Individual Championships in Rawicz (Poland)5Stal Gorzow23t2259
2014-07-17Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)12Stal Gorzow010--31
2014-06-25Czech Extraliga in Slany (Czech Republic)1AK Slany33233514
2014-06-22Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)11Stal Gorzow01*22156
2014-06-17Swedish Elitserien in Kumla (Sweden)2Indianerna Kumla11*2044
2014-06-16Swedish Elitserien in Kumla (Sweden)2Indianerna Kumla32133512
2014-06-13Polish Challenge Match in Ostrow (Poland)10Ostrovia Ostrow Wlkp32*25
2014-06-11Czech Extraliga in Slany (Czech Republic)1AK Slany3331*3513
2014-06-08Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)10Stal Gorzow2*1*1*1*2*57
2014-06-05Polish Individual Championships in Cracow (Poland)71312259
2014-06-01Polish Ekstraliga in Zielona Gora (Poland)4Stal Gorzow1120155
2014-05-27Swedish Elitserien in Norrkoeping (Sweden)4Indianerna Kumlar22044
2014-05-25Polish Ekstraliga in Torun (Poland)3Stal Gorzowef3031067
2014-05-20Swedish Elitserien in Kumla (Sweden)2Indianerna Kumlat33147
2014-05-11Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)10Stal Gorzow312*22*510
2014-05-06Swedish Elitserien in Malilla (Sweden)2Indianerna Kumla2*1*22*47
2014-05-04Polish Ekstraliga in Tarnow (Poland)2Stal Gorzow00-2042
2014-04-29Swedish Challenge Match in Kumla (Sweden)1Indianerna Kumla13ef044
2014-04-20Polish Ekstraliga in Gorzow (Poland)10Stal Gorzow1*112*45
2014-04-13Polish Ekstraliga in Wroclaw (Poland)4Stal Gorzow2*23ef3510
2014-04-09Polish Challenge Match in Rawicz (Poland)16Kolejarz Rawag Rawicz23338
2014-04-06Polish Challenge Match in Gorzow (Poland)11Stal Gorzow3032*3511
2014-04-05Alfred Smoczyk Memorial in Leszno (Poland)133321512
2014-04-03Polish Challenge Match in Torun (Poland)3Stal Gorzow1ef1ef3368
2014-03-30Polish Golden Helmet in Rawicz (Poland)431223511
2014-03-29Polish Challenge Match in Zielona Gora (Poland)1Stal Gorzow0ef1*142
2014-03-28Polish Challenge Match in Gorzow (Poland)12Stal Gorzow1231*47
2014-03-26Polish Challenge Match in Czestochowa (Poland)1Stal Gorzow23332*513
2014-03-21Polish Challenge Match in Gorzow (Poland)10Stal Gorzow2*22*2*48
2014-02-16Ice Speedway Torun Championship in Torun (Poland)63222ef59
2014-01-25Ice Gala in Opole (Poland)1Pair A42*444518