2011-07-17 Polish 1. league in Daugavpils round 13

Lokomotiv Daugavpils
NoRider12345678Ht
9Kyastas Podzhuks
10Ivan Plesakov
11Maksim Bogdanov
12Vyacheslav Girutsky
13Roman Povazhny
14Andrej Lebedev
15Vadim Tarasenko
PSZ Poznan
NoRider12345678Ht
1Norbert KosciuchRR
2No rider
3Adrian Szewczykowski
4No rider
5Robert Miskowiak
6Maciej Fajfer
7Ilya Chalov