2012-08-26 International Meeting in Voznesensk

NoRider12345678Ht
1Stanislaw Burza3333412
2Marcin Rempala2333411
3Vyacheslav Girutsky3223410
4Yevgeny Karavatsky323149
5Michal Lopaczewski223249
6Witalyi Lisak131348
7Mariusz Frankow312248
8Jaroslav Polyuhovich231248
9Tomasz Rempala21r245
10Ivan Plesakov112f/ns34
11Vladimir Omelyan120f/ns33
12Milen Manevf02143
13Ruslan Biktimorov111r43
14Petro Legeckyi001142
15Mikhail Rybchik00r040
16Vladimir Kolodyi jr00fns30
17Sergei Yuzepchukf10