2012-09-09 Polish 1. league in Daugavpils round 15

Lokomotiv Daugavpils40
NoRider12345678Ht
9Mikael Max3211158
10Yevgeny Karavatsky000--30
11Kyastas Podzhuks23123511
12Vyacheslav Girutsky010-31
13Roman Povazhny31332*512
14Ivan Plesakov2*0032
15Andrej Lebedev32*01efef66
Start Gniezno50
NoRider12345678Ht
1Antonio Lindbaeck22233512
2Adam Skornicki1*01*0-42
3Scott Nicholls12*322*510
4Ales Dryml332*2*0510
5Bjarne Pedersen13331511
6Oskar Fajfer11133
7Maciej Fajfer002*1efef32