2013-09-15 Polish 1. league in Daugavpils round 19

Lokomotiv Daugavpils34
NoRider12345678Ht
9Maksim Bogdanov23ef201179
10Vyacheslav Girutsky03103067
11Simon Gustafsson12*12056
12Roman PovazhnyRR
13Yevgeny Kostygov0-3-033
14Ivan Plesakov10t31
15Andrej Lebedev32110168
Wybrzeze Gdansk56
NoRider12345678Ht
1Robert Miskowiak31033510
2Dawid Stachyra1021*44
3Artur Mroczka23122*510
4Renat Gafurov02*332*510
5Thomas H. Jonasson332*2*3513
6Marcel Szymko22*135
7Krystian Pieszczekef1334