2012-09-16 Polish 1. league in Grudziadz round 16

GKM Grudziadz51
NoRider12345678Ht
9Pawel Staszek3030056
10Andriej Karpov121145
11Hans Andersen22*2*32511
12Norbert Kosciuch1*3332*512
13Peter Ljung32333514
14Lukasz Cyran20032
15Lukasz Przedpelskief1031
Lokomotiv Daugavpils39
NoRider12345678Ht
1Mikael Max2121*-46
2Yevgeny Karavatsky00-ef30
3Kyastas Podzhuks33221511
4Vyacheslav Girutsky010-142
5Roman Povazhny2112359
6Andrej Lebedev331*21*0610
7Ivan Plesakov10-21