2009-08-16 Polish 1. league in Daugavpils

Lokomotiv Daugavpils56
NoRider12345678Ht
9Grigory Laguta22*233512
10Vyacheslav Girutsky1*3-0145
11Roman Povazhny2*1*f2*257
12Andrej Korolev3232*1511
13Yevgeny Karavatsky2*-0-22
14Maksim Bogdanov33333515
15Artem Laguta2*fxef244
16Leonid Paurans
Start Gniezno37
NoRider12345678Ht
1Peter Ljung3326!t-514
2Miroslaw Jablonski0-1*-1f42
3Krzysztof Jablonski123132612
4Mariusz Puszakowski011-042
5Krzysztof Slabon112044
6Kacper Gomolskifx0-1-31
7Robin Aspegren10fx31
8Morten Risager0121