2011-09-11 Latvian Railways Cup in Daugavpils

Poland24
NoRider12345678Ht
Przemyslaw Pawlicki13332*512
Piotr Pawlicki32*2*2*3512
Latvia17
NoRider12345678Ht
Kyastas Podzhuks131*3159
Andrej Lebedev3122*ef58
Czech Republic14
NoRider12345678Ht
Zdenek Simota30201*56
Vaclav Milik2*21*1258
Latvia II13
NoRider12345678Ht
Vyacheslav Girutsky1f02*255
Yevgeny Karavatskyef1331*58
Poland/Russia11
NoRider12345678Ht
Pawel Staszek01ef1355
Alexey Kharchenko231f-46
Latvia III11
NoRider12345678Ht
Maksim Bogdanov22313511
Ivan Plesakov0000050