2010-08-29 Polish 1. league in Gniezno round 17

Start Gniezno45
NoRider12345678Ht
9Matej Ferjan0ef13054
10Miroslaw Jablonski310145
11Krzysztof Jablonski321*23511
12Adrian Gomolski2*022*359
13Michal Szczepaniak23330511
14Kacper Gomolski31*01055
15Linus Sundstroem010
Lokomotiv Daugavpils45
NoRider12345678Ht
1Grigory Laguta21232510
2Vadim Tarasenko1*3t21*57
3Roman Povazhnyt230257
4Leonid Paura1---11
5Kyastas Podzhuks02*01-43
6Maksim Bogdanov23331512
7Artem Laguta1*1*2*01*55