2010-09-05 Polish 1. league in Daugavpils round 18

Lokomotiv Daugavpils44
NoRider12345678Ht
9Grigory Laguta33333515
10Artem Laguta----00
11Maksim Bogdanov3233fx511
12Yevgeny Karavatsky01*fx0152
13Leonid Paura2*1*ef3ef56
14Vyacheslav Girutsky3321059
15Igor Antonenko0100051
Start Gniezno46
NoRider12345678Ht
1Krzysztof Jablonski232*22511
2Marcin Wawrzyniak1*0-1*32
3Adrian Gomolski233221613
4Miroslaw Jablonski1*01*1*2*55
5Michal Szczepaniak12223510
6Oskar Fajfer2ef1*11*55
7No riderns