2009-03-30 Polish Challenge Match in Rawicz

Kolejarz Rawag Rawicz31
NoRider12345678Ht
9Marcin Nowaczyk2333f511
10Piotr Dziatkowiak0efef141
11Robert Mikolajczak3221ef58
12Yevgeny Karavatsky0101355
13Victor Golubovsky1efns3044
14Emil Idziorek20f/nsf/nsns42
Lokomotiv Daugavpils56
NoRider12345678Ht
1Grigory Laguta3333412
2Vyacheslav Girutsky10221*56
3Leonid Paura1*31247
4Andrej Korolev222046
5Kyastas Podzhuks2*112359
6Maksim Bogdanov3332*411
7Artem Laguta120245