2012-04-05 Polish Challenge Match in Rybnik

ROW Rybnik43
NoRider12345678Ht
9Alexey Kharchenko212146
10Linus Ekloef0002*42
11Patryk Pawlaszczyk2ef2145
12Roman Chromik1*-1*-335
13Oliver Allen233-38
14Mateusz Domanski110143
15Mathias Thoernblom31*1f45
16Bartosz Szymura233149
Lokomotiv Daugavpils47
NoRider12345678Ht
1Kyastas Podzhuks3323411
2Vyacheslav Girutsky1101255
3Yevgeny Karavatsky0010ef51
4Vadim Tarasenko32322512
5Roman Povazhny333-39
6Andrej Lebedev22*2*349
7Ivan Plesakov000040