2010-09-19 Polish 1. league in Daugavpils round 19

Lokomotiv Daugavpils66
NoRider12345678Ht
9Grigory Laguta3332*3514
10Vadim Tarasenko2*2*-31*48
11Kyastas Podzhuks3-ef1246
12Vyacheslav Girutsky2*2*2349
13Roman Povazhny1332*-49
14Maksim Bogdanov332*2*3513
15Artem Laguta2*32*fx47
Wybrzeze Gdansk24
NoRider12345678Ht
1Dawid Stachyrafx112256
2Mateusz Lampkowski10ef0051
3Pawel Hlib0111356
4No rider
5Magnus Zetterstroem2131158
6Damian Sperz1001052
7Marcel Szymko0100051