2013-04-21 Polish 2. league in Rybnik round 3

ROW Rybnik71
NoRider12345678Ht
9Roman Chromikef332*48
10Michal Mitko32*2*2*3512
11Victor Kulakov2*2*2*32*511
12Ilya Chalov33333515
13Lewis Bridger33332*514
14Kacper Woryna2*2*2*36
15Mike Trzensiok32*f35
Mir Rivne19
NoRider12345678Ht
1Jaroslav Polyuhovich2111156
2Witalyi Lisak1021054
3Vladimir Omelyan1110154
4Pavel Kondratyuk000040
5Vladimir Kolodyi1111054
6Sergei Yuzepchuk1ef031
7Maxim Rososhchuk0t030