2012-04-09 Polish 1. league in Ostrow round 1

Ostrovia Ostrow Wlkp47
NoRider12345678Ht
9Mariusz Staszewskiefef31*2*56
10Ronnie Jamrozy132*2*3511
11Wladimir Borodulin1*efef243
12Rory Schlein2222058
13Peter Karlsson2*2333513
14Pawel Urbanski00ef30
15Kacper Rogowski33ef36
Lokomotiv Daugavpils43
NoRider12345678Ht
1Mikael Max2*3231*511
2Vadim Tarasenkot11042
3Kyastas Podzhuks3301158
4Kenneth Hansen011042
5Roman Povazhny12332511
6Andrej Lebedev2311057
7Ivan Plesakov1*0132