2013-04-28 Polish 2. league in Cracow round 4

Speedway Wanda Cracov67
NoRider12345678Ht
9Tobias Kroner2*2*2*349
10Timo Lahti3332-411
11Kenneth Hansen33-33412
12Rafal Fleger2*ef32*3510
13Pawel Staszek32*3--38
14Mikolaj Drozdzowski2*311158
15Ernest Koza32*112*59
Mir Rivne23
NoRider12345678Ht
1Jaroslav Polyuhovich0122156
2Witalyi Lisak1203056
3Vladimir Omelyan000-30
4Pavel Kondratyuk1110053
5Vladimir Kolodyi1121257
6Petro Legeckyi00030
7Maxim Rososhchuk100m41