2011-04-25 Polish 1. league in Daugavpils round 3

Lokomotiv Daugavpils54
NoRider12345678Ht
9Maksim Bogdanov3332fx511
10Nicolai Klindt1111*44
11Kyastas Podzhuks2*02*2*359
12Roman Povazhny3131*2*510
13Joonas Kylmaekorpi32*222511
14Andrej Lebedev3x30359
15Yevgeny Karavatskyef10
Start Gniezno36
NoRider12345678Ht
1Michal Szczepaniak23110067
2Miroslaw Jablonski02*33159
3Scott Nicholls1120-44
4Lewis Bridger00--20
5Krzysztof Jablonski221313612
6Oskar Fajfer2100-43
7Simon Gustafsson10031