2013-05-17 Dmitry Drybincev Memorial in Daugavpils

NoRider12345678Ht
1Andrej Lebedev33322513
2Kyastas Podzhuks3333t512
3Roman Povazhny22323512
4Ronnie Jamrozy11333511
5Andrey Kudryashov12232510
6Grigory Laguta23x3159
7Marcin Jedrzejewski3221159
8Piotr Swist2ef02357
9Yevgeny Kostygov1212157
10Krzysztof Pecyna0321056
11Jakub Jamrog012ef356
12Stanislaw Burza2110256
13Vyacheslav Girutsky30t1155
14Pawel Hlibef11ef254
15Ivan Plesakov1011053
16Andrey Kovalchuk00f0050