2013-05-23 Russian League in Oktyabrsky

SK Oktyabrsky34
NoRider12345678Ht
9Aleksey Guzaev0313158
10Lenar Nigmatzyanov12002*065
11Aleksandr Kochetov0fx20
12Evgenyi Sidorin331249
13Ivan Simikov02*133
14Alexandr Khasanovns
15Kiril Filinov1*2*fx1155
16Ivan Lvov1300fx54
Vostok Vladivostok56
NoRider12345678Ht
1Grigory Lagutans
2Ivan Lysik3202*33613
3Victor Golubovsky2*022*13610
4Alexey Kharchenko331*3f510
5Sergei Logachev010
6Mikhail Lysik12*134
7Vadim Tarasenko2*132*2*510
8Danil Litvinov1*332*49