2013-05-26 Polish 1. league in Daugavpils round 8

Lokomotiv Daugavpils42
NoRider12345678Ht
9Maksim Bogdanovfx330ef56
10Joonas Kylmaekorpi1113056
11Roman Povazhnyef122257
12Vyacheslav Girutsky1-0-21
13Kyastas Podzhuks33103510
14Yevgeny Kostygov1*01*32
15Andrej Lebedev22*303510
Orzel Lodz48
NoRider12345678Ht
1Peter Kildemand2*2332512
2Daniel Pytel302*21*58
3Rory Schlein2*1*21*46
4Jakub Jamrog32ef1*157
5Kenni Larsen1212359
6Rafal Konopka0f030
7Kamil Pulczynski30336