2011-05-29 Polish 1. league in Daugavpils round 7

Lokomotiv Daugavpils44
NoRider12345678Ht
9Kyastas Podzhuks313201610
10Nicolai Klindt12*1*044
11Roman Povazhnyfx32*23510
12Maksim BogdanovRR
13Joonas Kylmaekorpi21331x610
14Andrej Lebedev3fxf01*54
15Vadim Tarasenko2*13046
Wybrzeze Gdansk45
NoRider12345678Ht
1Thomas H. Jonasson222ef2*58
2Dawid Stachyra0ef--20
3Pawel Hlib2*2*ef1*1*56
4Renat Gafurov333233617
5Magnus Zetterstroemef11-32
6Damian Sperz0-eff-30
7Darcy Ward131*32*2612