2012-07-01 Polish 1. league in Grudziadz round 8

GKM Grudziadz53
NoRider12345678Ht
9Pawel Staszek301*044
10Davey Watt2*3212*510
11Andriej Karpov2*3233513
12Peter Ljung311*23510
13Norbert Kosciuch2123159
14Lukasz Cyran302*35
15Adrian Osmolski2*0032
Lokomotiv Daugavpils37
NoRider12345678Ht
1Vadim Tarasenko121044
2Yevgeny Karavatsky003-144
3Kyastas Podzhuks12*30258
4Vyacheslav Girutsky0301054
5Roman Povazhny323230613
6Andrej Lebedev111*144
7Ivan Plesakovf-020