2013-07-14 FIM Speedway World Cup Semi-final in Czestochowa

Poland48
NoRider12345678Ht
1Patryk Dudek3021258
2Jaroslaw Hampel32333514
3Krzysztof Kasprzak23332513
4Maciej Janowski13333513
Australia34
NoRider12345678Ht
1Davey Watt0ef1-041
2Jason Doyle21-1347
3Troy Batchelor231222612
4Darcy Ward3330!23614
Latvia27
NoRider12345678Ht
1Kyastas Podzhuks1022!3169
2Maksim Bogdanov321122611
3Vyacheslav Girutsky0-0--20
4Andrej Lebedev21111167
Russia14
NoRider12345678Ht
1Victor Kulakov00-0141
2Wladimir Borodulin02-20054
3Ilya Chalov1100052
4Andrey Kudryashov1204!0067