2012-07-22 Polish 1. league in Daugavpils round 10

Lokomotiv Daugavpils56
NoRider12345678Ht
9Mikael Max33221*511
10Yevgeny Karavatskyf/----00
11Kyastas Podzhuks2*3232512
12Vyacheslav Girutsky32*002*57
13Roman Povazhny132*0359
14Ivan Plesakovm1002*53
15Andrej Lebedev332*33514
Ostrovia Ostrow Wlkp34
NoRider12345678Ht
1Mariusz Staszewski2111055
2Ronnie Jamrozyfx---10
3Denis Gizatullin12011*166
4Adrian Gomolski01*3233612
5Peter Karlsson2ef131067
6Marcin Nowak201043
7Lukasz Wielinski10-21