2013-07-28 Latvian Individual Championships in Daugavpils

NoRider12345678Ht
1Andrej Lebedev33323514
2Maksim Bogdanov21332511
3Timo Lahti20333511
4Kyastas Podzhuks3313fx510
5Andrey Kudryashov2332fx510
6Vyacheslav Girutsky22213510
7Ilya Chalov33fx1259
8Oliver Berntzon3211259
9Jesper Sogaard1220358
10Miroslaw Jablonski1022257
11Vadim Tarasenko0113156
12Tomasz Chrzanowskief102154
13Yevgeny Kostygov0121fx54
14Wladimir Borodulin121--34
15Ivan Plesakov1000152
16Andrey Kovalchukef----10