2012-08-04 Polish 1. league in Gniezno round 11

Start Gniezno60
NoRider12345678Ht
9Scott Nicholls1*2*32-48
10Adam Skornicki232*2*-49
11Antonio Lindbaeck33330512
12Magnus Zetterstroem12*2*045
13Bjarne Pedersen2*3331512
14Wojciech Lisiecki1*2*2*045
15Oskar Fajfer231349
Lokomotiv Daugavpils30
NoRider12345678Ht
1Mikael Max31213510
2Yevgeny Karavatsky00-0-30
3Kyastas Podzhuks21112*57
4Vyacheslav Girutsky0001253
5Roman Povazhny100344
6Andrej Lebedev31ef1x1*66
7Ivan Plesakov00-20