2012-08-12 Polish 1. league in Daugavpils round 12

Lokomotiv Daugavpils40
NoRider12345678Ht
9Mikael Max2311057
10Yevgeny Karavatsky010-31
11Kyastas Podzhuks0133259
12Vyacheslav Girutsky331ef47
13Roman Povazhny3201258
14Ivan Plesakov11032
15Andrej Lebedev32*1efef56
GKM Grudziadz50
NoRider12345678Ht
1Davey Watt30323511
2Andriej Karpov122*3159
3Hans Andersen232*2*1510
4Norbert Kosciuch1*fx333510
5Peter Ljung122t45
6Lukasz Cyran2ef1*2*45
7Adrian Osmolskief0030