2009 2010 2011 2012 2013 2014 ... 2020

Results of season 2010: Polish U21 Club Pairs Championships

DateCompetitionWinner
2010-06-12Polish U21 Club Pairs Championships in GorzowUnibax Torun
2010-06-08Polish U21 Club Pairs Championships in CzestochowaUnia Tarnow
2010-05-12Polish U21 Club Pairs Championships in LodzWlokniarz Czestochowa
2010-05-12Polish U21 Club Pairs Championships in RybnikROW Rybnik